“Kierunek Psychologia”, 24 sierpnia 2010, z Tomaszem Dudą o szkoleniach z zakresu technik sprzedaży
 


11 września 2010, o zamachach z 2001 i tym, jak zmieniły nasze życie