Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • Rozwinie kompetencje w zakresie metod i technik negocjowania wysokości prowizji z podmiotami sprzedającymi i kupującymi nieruchomości na rynku wtórnym.
 • Pozna techniki negocjacji i zamykania transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem metod radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami cenowymi, presją, roszczeniami, technikami negocjacyjnymi i próbami manipulacji, które może stosować klient agencji nieruchomości.

Adresaci

 • Pośrednicy handlowi zajmujący się sprzedażą nieruchomości na rynku wtórnym.
 • Managerowie zespołów sprzedażowych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Warszawa, 10-11 stycznia 2019.
 • Poznań, 21-22 stycznia 2019.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Przebieg treningu i metody pracy

W skład treningu wchodzi krótkie wykład teoretyczny (zawierający studia przypadku i przykłady skutecznego uzasadnienia i obrony ceny usługi pośrednika), dyskusje z uczestnikami oraz ćwiczenia praktyczne (dla chętnych). W ramach części praktycznej uczestnicy mogą wypracować własna strategię prezentacji prowizji posrednika oraz przećwiczyć użycie wybranych technik negocjacji wysokości prowizji.

Ćwiczenia mają postać rozmów z kupującymi i sprzedającymi, toczonych w parach lub małych grupach. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji negocjacyjnych. Jeśli ktoś sobie tego życzy, wybrane rozmowy mogą zostać nagrane i przeanalizowane publicznie na forum grupy.

Plan szkolenia

Rozmowa ze sprzedającym na temat warunków współpracy

 • Zdobywanie informacji poprzez pytania handlowe. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Rozpoznanie oczekiwań finansowych sprzedającego mieszkanie.
 • Techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych interesów rozmówcy. Metody zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Propozycja różnych form współpracy. Metody podkreślenia zalet umowy na wyłączność.
 • Obiekcje sprzedającego – jak sobie z nimi radzić argumentacją i technikami perswazyjnymi.

Rozmowa o cenie – prowizji agencji, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Metody wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy kupujący pyta o prowizję za wcześnie.
 • Wysokość oferty początkowej. Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość prowizji.
 • Prawidłowa prezentacja prowizji – metody właściwego uzasadniania.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach i prowizjach. Jak uzasadnić prowizję przyszłą ceną mieszkania lub ramami czasowymi sprzedaży.
 • Techniki obrony przed obiekcjami cenowymi kupującego.

Negocjowanie prowizji agencji

 • Negocjacje wysokości prowizji. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. “Śmieszne pieniądze” i inne użyteczne techniki.
 • Skuteczne techniki targowania się, czyli jak schodzić w negocjacjach.
 • Techniki manipulacyjne w negocjacjach – jak się przed nimi bronić.
 • Potwierdzenie warunków przez klienta. Podpisanie umowy pośrednictwa.

Ćwiczenia praktyczne

Symulacje rozmów ze sprzedającymi nieruchomość oraz negocjacji wysokości prowizji i formy umowy (wyłączność). Analiza odegranych symulacji pod względem potencjalnej skuteczności perswazyjnej.