Cele i organizacja treningu

Rozwinięcie kompetencji właścicieli mieszkań w zakresie technik skutecznej prezentacji lokalu przed klientem. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za podejmowanie przez ludzi decyzji o zakupie nieruchomości i pokazanie, jak wpływać na te mechanizmy za pomocą właściwych pytań przed samą prezentacją i odpowiednich argumentów w jej trakcie. Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami argumentacji w warunkach prezentacji domu. Pokazanie, jak przechodzić do ceny nieruchomości, tak, by ją dobrze zakotwiczyć i utrzymać przewagę negocjacyjną nad kupującym. Zapoznanie uczestników z podstawami i specyfiką negocjacji cenowych, zwłaszcza w odniesieniu do rozmów o cenie nieruchomości.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:

 • zdobywać zaufanie potencjalnego nabywcy, zanim przystąpi się do oglądania mieszkania,
 • poprawnie identyfikować jego potrzeby i przez ich pryzmat prowadzić prezentację lokalu,
 • właściwie opowiadać o zaletach mieszkania i w jak najkorzystniejszym świetle przedstawiać potencjalne źródła obiekcji,
 • obudowywać wady domu odpowiednimi korzyściami,
 • odpowiednio prezentować cenę nieruchomości,
 • sprawnie zbierać informacje zwrotne na temat tego, co klient sądzi o cenie lokalu,
 • aktywnie negocjować cenę mieszkania,
 • radzić sobie z presją, jaką może wywierać kupujący nieruchomość w trakcie negocjacji,
 • w razie potrzeby samemu wywierać taką presję.
Program treningu

Przygotowanie do prezentacji lokalu

 • Wcześniejszy kontakt z kupującym (np. gdy klient dzwoni): ustalenie terminu oglądania mieszkania. O czym trzeba pamiętać, wybierając dzień tygodnia i porę dnia.
 • Przygotowanie mieszkania pod konkretnego kupującego: home staging i inne zabiegi wizualne.
 • Przygotowania się do rozmowy: wybór pytań do klienta i potencjalnych argumentów.
 • Zarządzanie czasem w trakcie prezentacji mieszkania: przygotowanie scenariusza spotkania.

Początek spotkania z kupującym

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym; jak sprawić, by nam od początku zaufał?
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do uważania tego, co mówimy, za prawdę.
 • Mowa ciała i jej rola w nawiązywaniu dobrego kontaktu.

Komunikacja i identyfikacja potrzeb kupującego

 • Potrzeby nabywcy – dlaczego powinniśmy je znać, zanim zaczniemy opowiadać o mieszkaniu.
 • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta. Techniki ułatwiające zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Wybór kluczowych dla nas potrzeb klienta.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.

Właściwa prezentacja nieruchomości

 • Przejście do prezentacji lokalu. Rola pierwszego wrażenia, jakie wywiera mieszkanie.
 • Komponenty pierwszego wrażenia: rola wystroju, oświetlenia, pory dnia i stagingu.
 • Klient w mieszkaniu – do dotknięcia i zrobienia czego go zachęcać, a z czym się pilnować.
 • Metody przedstawiania oferty mieszkania przez pryzmat potrzeb klienta.
 • Skuteczne słowa w opisie nieruchomości. Jak mówić o mieszkaniu?
 • Metody uatrakcyjnienia prezentacji lokum – wykorzystanie autodystansu i humoru.
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient sądzi o lokalu.
 • Różnice w prezentacji przed jednostką i przed parą osób.

Techniki argumentacji i perswazji

 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentacji sprzedawcy. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?

Negocjowanie ceny

 • Metody prowadzenia rozmów o cenach
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny – na co trzeba uważać.
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi kupujących.
 • Skuteczne obniżanie ceny – jak to robić, by klient nie poczuł się panem sytuacji.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste sztuczki.

Domykanie transakcji

 • Sygnały gotowości klienta do nabycia mieszkania. Techniki przyspieszania decyzji o zakupie.
 • Techniki finalizowania kontraktu. Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prezentacja mieszkania przed kamerą, z użyciem omówionych technik. Oglądanie nagrań – do wyboru: publiczne lub w ramach indywidualnych konsultacji. Informacje zwrotne prowadzącego i (w przypadku odtwarzania publicznego) pozostałych uczestników na temat jakości prezentacji, użytych argumentów, języka ciała itp.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Uczestnik dowiaduje się, jakie są jego największe atuty, co powinien podkreślać, a co maskować, które techniki rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.