Stoisz przed grupą potencjalnych klientów. Ich oczy zwrócone są na Ciebie, bacznie i wyczekująco. Przed Tobą nie lada zadanie: masz opowiedzieć o nowym produkcie Twej firmy, i to w taki sposób, by po zakończeniu prezentacji każda osoba na sali miała poczucie, że Twój produkt da jej to, czego nie da jej żaden produkt konkurencji, i że musi go kupić właśnie dzisiaj, tu i teraz…


Metody pracy i korzyści uczestnika

Trening obejmuje dwa dni szkoleniowe. Pierwszego dnia uczestnicy poznają i przećwiczą techniki przygotowywania atrakcyjnej, odpowiadającej potrzebom klienta prezentacji produktu. Drugi dzień poświęcony będzie nauce poprawnego wygłaszania przygotowanych prezentacji przed widownią (i kamerą!) oraz ewaluacji wiedzy i umiejętności szkolonych.

Program warsztatu obejmuje dodatkowo:

 • przyswojenie podstawowych informacji o ludzkim systemie poznawczym, jego działaniu i ograniczeniach,
 • poznanie reguł komponowania przemówień oraz skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy,
 • naukę technik radzenia sobie z tremą oraz doboru języka, ubioru i sposobu wypowiedzi do miejsca, charakteru prezentacji i oczekiwań publiczności.

Warsztaty prezentacji odbywają się z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych, takich jak:

 • mini-wykłady w Power Poincie,
 • analiza i porównywanie przykładów dobrych i złych prezentacji,
 • praca indywidualna i grupowa,
 • prezentacje przed kamerą oraz analiza uzyskanego materiału,
 • korzystanie z informacji zwrotnych prowadzącego i innych uczestników.
Program
DZIEŃ I

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji?

 • Definicja prezentacji i wystąpienia. Po co ludzie piszą prezentacje? Funkcje prezentacji (informowanie, motywowanie, przekonywanie).
 • Psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium.
 • Osobowość prezentującego: jak dopasować przekaz do człowieka.
 • Co klient chce usłyszeć? Co to jest język korzyści i jak nim mówić?
 • Style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

Przygotowanie do prezentacji

 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.
 • Wybór formy prezentacji i (klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo).
 • Zarządzanie czasem. Jak i ile mówić, by nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Kompozycja prezentacji mówionej, wykładu, przemówienia.

 • Przemówienie czy konspekt? Co i jak pisać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto go mieć przed sobą?
 • Zasady pisania planu wystąpienia. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.
 • Język prezentowania produktu – czyli korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści.
 • Specyficzne problemy związane z językiem prezentacji
  • Propaganda firmowa i jej pułapki.
  • Używanie terminów specjalistycznych.
  • Mówienie, gdy się nie wie, co się chce powiedzieć.
  • Błędy gramatyczne i frazeologiczne.
  • Manieryzmy językowe; korygowanie złych nawyków językowych.
  • Zawiłe i niekonkretne konstrukcje zaciemniające i rozwadniające przekaz.

Prezentacja multimedialna

 • Forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji.
  • Tytuł, nagłówki, hasła i metody wzbudzania skojarzeń.
  • Elementy graficzne: diagramy, schematy, rysunki.
  • Wykorzystanie koloru i dźwięku; dobór stylu i wielkości czcionki.
  • Dostosowanie formy, tempa i języka prezentacji do rodzaju przekazywanego materiału.
  • Łączenie różnych technik i mediów prezentacyjnych.
 • Treść: co dobrze umieścić w prezentacji powerpointowej:
  • Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
  • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów.
  • Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
 • Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu. Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
 • Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości słuchaczy.
 • Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wciągania odbiorców do dyskusji o produkcie.

Ćwiczenia

 • Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych własnego produktu. Uzasadnienie użytych środków.
DZIEŃ II

Początek wystąpienia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

Przebieg prezentacji

 • Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 • Sztuka poprawnej komunikacji ze słuchaczami. Metody uatrakcyjnienia wystąpienia. Wykorzystanie humoru.
 • Różnice w prezentacji przed jednostką i przed grupą.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prezentacja produktu przed kamerą. Nagrywanie przezentacji wybranych uczestników. Informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat wystąpienia.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat najlepszych strategii.