Założenia i cele

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych pracowników obsługi klienta ZUS na polu komunikacji z trudnym, wymagającym lub sprawiającym kłopoty klientem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

Ponadto w trakcie treningu uczestnik pozna:

 • podstawową klasyfikację klientów ZUS,
 • reguły rozmawiania z głównymi typami trudnych klientów,
 • techniki wywierania wpływu, przydatne w rozmowie z kłopotliwym klientem,
 • zasady właściwego odpowiadania na zarzuty i pretensje klienta,
 • techniki argumentowania i przekonywania klienta do swoich racji.

W efekcie szkolony nauczy się:

 • prowadzić rozmowy z trudnymi, roszczeniowymi i manipulującymi klientami,
 • radzić sobie z presją emocjonalną, jaką próbuje wywrzeć na nim klient,
 • asertywnie odpowiadać na zaczepki i nieuzasadnione roszczenia klienta.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 70 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w kontaktach z trudnymi klientami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Plan szkolenia

Klient trudny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” klienta.
 • Najczęstsze typy kłopotliwych klientów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
  • Klient starszy i/lub niepełnosprawny.
  • Ofiara wypadku lub osoba z rodziny.
  • Klient o postawie roszczeniowej, niezadowolony, rozczarowany.
  • Klient nieuprzejmy lub agresywny.
  • Klient upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
  • Klient, który „wie lepiej”.
  • Klient, który ma złe doświadczenia z innymi pracownikami ZUS.
  • Manipulant, kombinator, klient planujący wyłudzenia.
  • Inne typy trudnych klientów.
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych klientów.
 • Dyskusja: trudni klienci w Twoim oddziale ZUS. Które typy sprawiają największe problemy i dlaczego?

Psychologia w kontakcie z trudnym klientem

 • Emocje na linii klient–pracownik ZUS.
  • Kontakt emocjonalny: jak sprawnie odczytywać emocje rozmówcy i adekwatnie na nie odpowiadać?
  • Emocje negatywne: jak radzić sobie z klientem, gdy ten reaguje zbyt gwałtownie.
  • Emocje jako broń klienta w starciu z pracownikiem ZUS – co robić, gdy klient płacze lub próbuje szantażu emocjonalnego.
 • Osobowość klienta a komunikacja.
  • Typologia osobowości – krótkie wprowadzenie. Charakterystyka typów i zaburzeń osobowości szczególnie dokuczliwych dla otoczenia.
  • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy z pracownikiem ZUS.
  • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować do niego przekaz werbalny, niewerbalny i argumenty?

Kontakt z osobami starszymi i chorymi

 • Klient starszy – specyfika podejścia.
  • Wiek klienta a wiek pracownika obsługi – rola konfliktu pokoleń i konkurencyjnych wzorców komunikacyjnych.
  • Stereotypy i uprzedzenia na temat wieku – jak sobie z nimi poradzić.
  • Techniki nawiązywania kontaktów z osobami spoza swej grupy wiekowej – i zdobywania ich zaufania.
  • Jak rozmawiać z osobą starszą, która nie widzi lub nie rozumie istoty problemu.
 • Obsługa klienta chorego i niepełnosprawnego.
  • Problemy w kontakcie z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Znaczenie podejścia partnerskiego i rola czynników osobowościowych.
  • Słuchanie i empatia w relacji z klientem chorym i niepełnosprawnym.
  • Jak odmawiać osobom niepełnosprawnym lub chorym i argumentować, gdy nie mają racji.
  • Gra na emocje i szantaż emocjonalny w wykonaniu osób chorych i niepełnosprawnych – jak się przed tym bronić.
 • Kontakt z klientem upośledzonym umysłowo: na co należy uważać.
 • Zasady postępowania z klientami chorymi psychicznie.
  • Klasyfikacja chorób psychicznych.
  • Najczęstsze psychiczne problemy klientów.
  • Metody rozmawiania z osobami niezrównoważonymi psychicznie.

Radzenie sobie z agresją i manipulacją

 • Konflikt z klientem – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje
  • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Rozwiąż konfliktu w ośmiu krokach – uniwersalny sposób na spór z klientem.
 • Kontakt z klientem, który ma pretensje do ZUS lub do nas osobiście.
 • Jak reagować, gdy klient nie ma racji?
  • Asertywność jako narzędzie nadużywane w instytucjach typu ZUS – dlaczego lepiej z nią nie przesadzać.
 • Klient, który kłamie lub manipuluje .
  • Kłamstwo i jego rozpoznanie u drugiej strony.
  • Identyfikacja rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
  • Jak reagować na kłamstwo i próby manipulacji.
 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy klient nas obraża.
 • Zadanie: stworzenie „przepisu na asertywność” w stosunku do zbyt roszczeniowo nastawionego klienta. Opracowanie scenariusza i odegranie go w parach.

Początek rozmowy z klientem

 • Pierwsze wrażenie, jaki robisz na kliencie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Komunikacja w początkach rozmowy. Prezencja i mowa ciała pracownika obsługi.
 • Zdobywanie zaufania klienta: metody, sposoby i techniki.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w kliencie przekonanie, że jesteśmy kompetentni i uczciwi, zaś jego racje i interesy są dla nas równie ważne, co interesy ZUS-u.

Rozładowywanie sytuacji i uspokajanie zdenerwowanego klienta

 • Zarzuty, uwagi, ataki i obiekcje klienta – jak podchodzimy do nich zwykle (konfrontacja), a jak należy to robić.
  • Podstawowe metody rozładowywania napięcia i uspokajania zdenerwowanego rozmówcy.
  • Techniki przekonywania klienta, że mimo iż pracujemy w ZUS-ie, zrobimy wszystko, by mu pomóc. Metody budowania zrozumienia i zaufania.
 • Ćwiczenie w parach: uspokojenie słusznie rozgniewanego klienta – rozmowa, w której uczestnicy stosują wybrane techniki rozładowywania napięcia.
 • Dyskusja w grupie: czy pracownicy ZUS zawsze podchodzą do klienta w sposób grzeczny i empatyczny?

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemu klienta

 • Strategie docierania do tego, co stanowi rzeczywisty problem klienta.
 • Pytania o problem klienta.
  • Psychologiczne i perswazyjne znaczenie mówienia. Dlaczego pracownik obsługi musi umieć słuchać.
  • Formułowanie właściwych pytań i zadawanie ich rozmówcy w prawidłowej kolejności.
  • Typologia pytań do klienta. Pytania otwarte i zamknięte. Pytania parafrazy i alternatywy.
  • Prowadzenie rozmowy z użyciem poszczególnych typów pytań.
  • Przerywanie, wchodzenie w słowo, niedopuszczanie do głosu i inne rzeczy, których nie wolno robić będąc pracownikiem obsługi klienta.
 • Empatyczna reakcja na problem klienta: jak przekonać rozmówcę, że wiemy, co czuje.
 • Rozwiązanie problemu klienta i sposób jego zakomunikowania.
  • Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę klienta.
  • Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań.
  • Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla klienta.
  • Dyskusja z klientem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
  • Rady dla klienta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać (oraz na co przy tym uważać).
 • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć klienta w sposób szybki i rzeczowy.
 • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy nie dało się rozwiązać jego problemu. Znaczenie alternatyw w zamykaniu dyskusji.
 • Ćwiczenie w parach: wyciąganie informacji od klienta za pomocą pytań otwartych i parafraz.
 • Ćwiczenie II: przekazywanie klientowi informacji na temat tego, co powinno być zrobione.
 • Ćwiczenie III: zamykanie rozmowy z klientem, który nie bardzo chce ją kończyć.

Stres w pracy w obsłudze klienta ZUS

 • Stres u klienta – skąd się bierze i w jaki sposób go minimalizować.
 • Stres u pracownika obsługi – jak go unikać i co robić, gdy się pojawia?
  • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
  • Behawioralne metody panowania nad stresem.
 • Dyskusja w grupie: analiza wzorców radzenia sobie ze stresem, funkcjonujących wśród pracowników obsługi klienta ZUS. Czy są one dobre, czy też coś jeszcze należy poprawić?

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów ze specyficznymi klientami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Ocena nagrań i zaprezentowanych kompetencji uczestników. Szkoleni otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów.