Założenia i cele

Rozmowa na temat zawodowy między specjalistą a niespecjalistą, często bywa źródłem problemów komunikacyjnych. To, co klient lub szef zleca, nie zawsze jest dokładnie tym, co rozumiesz jako programista – i w drugą stronę, Trening pokazuje, w jaki sposób – będąc informatykiem lub inżynierem – komunikować się z osobami nietechnicznymi: jak poprawnie się do nich zwracać, robić jak najlepsze pierwsze wrażenie, nawiązywać owocne, długofalowe kontakty, wreszcie jak zarządzać stresem i rozwiązywać konflikty interpersonalne.

Dodatkowo dzięki szkoleni poznają różnice między myśleniem osób technicznych i nietechnicznych oraz zobaczą, jak przedstawiać ważne w projekcie treści tak, by zniwelować ryzyko ich niezrozumienia przez laików oraz ograniczyć do minimum nieporozumienia w projektach, w których uczestnicy różnią się pod względem wykształcenia i schematów myślenia.

Forma pracy

Pierwszy etap treningu (ok. 3-4 godziny zajęć) wprowadza uczestników w zagadnienia porozumiewania się między ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji między odbiorcami usług informatycznych i programistycznych (klienci, pracownicy firmy, management) a wykonującymi te usługi specjalistami IT. Uczestnicy dowiadują się, czym różnią się od siebie języki, których używają obie strony, jakie schematy myślowe i komunikacyjne dominują u jednych i drugich; poznają skuteczne narzędzia przezwyciężania tych różnic oraz zobaczą, jak tworzyć zrozumiałe i atrakcyjne dla obu stron przekazy komunikacyjne.

Drugi etap szkolenia to praktyczny trening rozmawiania w gronie osób różniących się profilem zawodowym, przy zachowaniu wymaganej etykiety biznesowej. Uczestnicy przygotowują własne scenariusze rozmów, przeprowadzają je, a następnie otrzymują od grupy i trenera informację zwrotną na temat swych mocnych i słabych stron oraz tego, nad czym powinni skupić się w przyszłości. W przypadku zgody uczestników, ta część może mieć postać treningu z kamerą. Ich rozmowy są wówczas nagrywane, a następnie ewaluowane na forum grupy.

Program treningu

Punkty widzenia osób technicznych i nietechnicznych

 • Problemy informatyczne (i inne problemy techniczne) – dlaczego prowadzą do konfliktów komunikacyjnych.
 • Punkt widzenia klienta, czyli jak o problemach informatycznych myślą i mówią osoby z zewnątrz.

  • Świat człowieka nietechnicznego – po co i w jaki sposób zamawiane są rozwiązania („Co ja z tego będę miał?”)
  • Potrzeby i oczekiwania klienta – kiedy są realne, a kiedy nie, i jak w drugim wypadku komunikować, że się czegoś nie da zrobić.
 • Perspektywa inżyniera / informatyka w komunikacji.
  • Profil psychologiczny, style myślenia,przekonania i reakcje programisty.
  • Architektura systemu. Oczekiwania klienta a statyczne i dynamiczne elementy systemu.

Komunikacja na linii informatyk-manager i informatyk-klient

 • Co to jest dobra komunikacja? Funkcje komunikacji w firmie i projekcie.
 • Style i strategie komunikowania – różnice między podejściem informatyków i nieinformatyków do problemu programistycznego.
 • Komunikacja z klientem nietechnicznym: podstawowe problemy.
  • Jak zleceniodawca formułuje specyfikację. Schemat komunikacji wymagań.
  • Jak optymalnie przekazywać zleceniodawcy informację, że to, czego sobie życzy, może nie być najlepszym rozwiązaniem problemu.
  • Jak komunikować w sytuacji, gdy nie wiadomo, na kiedy coś się da zrobić, lub ile coś będzie kosztować?
  • Problemy komunikacyjne na linii informatyk – nie-informatyk.
  • Jak programista powinien przygotować się do rozmowy z przedstawicielem innej branży? Metody mówienia na przecięciu języków specjalistycznego i niespecjalistycznego.
  • Obiektywne narzędzia komunikacji – schematy, wykresy, prezentacje.
  • Rola precyzji w języku i warunkach w rozmowie z programistą.
  • Aspekty miękkie w zachowaniu informatyka (język ciała, otwarcie na rozmówcę, klaryfikacja, feedback) w komunikacji informatyka z osobami z zewnątrz projektu.

Przebieg rozmowy – komponenty pozamerytoryczne

 • Niewerbalne aspekty rozmowy.
 • Język ciała dla informatyków: na co przede wszystkim zwracać uwagę
 • Komunikacja niewerbalna w praktyce. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu z rozmówcą. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Techniki i środki komunikacji werbalnej. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami rozmówcy.
 • Wciąganie rozmówcy do dyskusji. Odpowiadanie na jego pytania.

Aspekty merytoryczne

 • Język mówienia o problemach informatycznych – różnice z komunikacji managerów, klientów i informatyków
  • Sposób definiowania problemu – różnice i analogie.
  • Specyfikacja tego, co można, a czego nie można zrobić – jak ją przedstawić tak, by druga strona bez problemu zrozumiała.
  • Metody mówienia, że czegoś nie można zrobić, lub że nie da się tego zrobić dostatecznie szybko.
  • Określanie warunków i elementów kontraktu (co ma być zrobione i na kiedy).
  • Pilnowanie, by druga strona dotrzymywała ustaleń.
 • Kontakty z trudnym szefem lub klientem.
  • Uporczywy brak konkretów w zleceniu lub wady specyfikacji – jak sobie z nimi radzić.
  • Reakcja na pretensje drugiej strony, gdy twierdzi, że spodziewała się czegoś innego.