Mowa jest srebrem, a milczenie złotem… A jednak mimo popularności tej maksymy nie przestajemy do siebie mówić. Dlaczego? Bo to najlepszy sposób szybkiej i optymalnej komunikacji, zwłaszcza jeśli przy okazji WIEMY, JAK MÓWIĆ. Jak mówić, by przekonywać do swoich racji i uwodzić słowem. Jak mówić, by nas pamiętano i robiono to, co chcemy. Jednym słowem: jak mówić, by być efektownym i efektywnym mówcą.

Program treningu

Odpowiednie dać rzeczy słowo.

 • Słowo jako główny element języka, którym mówimy. Znaczenia i konotacje słów.
 • Skąd brać słowa. Słowniki w pracy osoby posługującej się językiem polskim.
 • Słowa nie wszystkim znane. Właściwa wymowa i odmiana nazwisk, nazw geograficznych i wyrazów obcego pochodzenia.
 • Kiedy język pożycza. Typy zapożyczeń językowych i sytuacje, w których można ich używać.
 • Gdy język przekracza granice: nowe słowa – neologizmy – i nowe znaczenia starych słów. Kiedy po nie sięgać?
 • Metafory w języku i granice ich stosowania.

Wymowa i artykulacja.

 • Normy wymowy. Wymowa poprawna i jej zasięg.
 • Tempo wypowiedzi – co sygnalizuje i jak je kontrolować. Sposoby regulacji tempa mówienia.
 • Intonacja i melodyka mowy. Wykorzystanie pauz i oddechu.
 • Wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.
 • Zalety wyrazistej dykcji. Problemy z dykcją, wady wymowy i strategie ich maskowania.
 • Barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają.
 • Akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki.
 • Problemy polszczyzny: udźwięcznianie, ubezdźwięcznianie, wymowa spółgłosek finalnych i nosówek.
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą.
 • Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Inne rozpowszechnione w mediach błędy i usterki dykcji i artykulacji.

Język ciała i sygnały niewerbalne towarzyszące słowom.

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy.
 • Kontakt wzrokowy, postawa ciała i sposoby ich kontrolowania. Sygnały dominacji i podporządkowania.
 • Mowa ciała w trakcie mówienia: postawa, gesty dłoni, właściwy krok, kontakt wzrokowy, ruch na określonej powierzchni.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Jak mówić prosto i zrozumiale?

 • Język polski i jego warianty (żargony i dialekty). Kiedy używać którego i na co uważać.
 • Sposoby mierzenia stopnia trudności (zrozumiałości) tekstu.
 • Zasady kompozycji tekstu prostego.
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?
 • Wata słowna i wodolejstwo – jak pozbyć się złych nawyków mówienia o niczym.

Ćwiczenia praktyczne

 • Nagrywanie przykładowych przemówień.
 • Analiza nagrań. Informacje zwrotne dla uczestników.