Pustka w głowie, drżące nogi, załamujący się głos, uczucie gorąca ogarniające całe ciało… no i to najgorsze: strach przed tym, jak nas w tej sytuacji ocenią inni – to emocje, które najczęściej towarzyszą wystąpieniom publicznym. Większość z nas marzy o tym, by je pokonać: sprawić, by inni patrzyli na nas z podziwem i słuchali z zainteresowaniem. Niewielu jednak coś z tym marzeniem dalej robi, a jeszcze mniej zdaje sobie sprawę, że od jego spełnienia dzieli ich prawdopodobnie tylko jedno szkolenie: trening wystąpień publicznych. Koniecznie z kamerą.

Powie ktoś, że życie nie jest aż tak proste: że nie sposób nauczyć się mówić gładko, elokwentnie i bez tremy, czy choćby stać się przebojowym, w ciągu dwudniowego szkolenia. Fakt, nie jest to prawdą w odniesieniu do wszystkich; niektórym szczęśliwcom wystarczy tylko jeden dzień!

Nie wierzysz? Spróbuj.

Cel i przebieg szkolenia

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie wystąpień publicznych, przygotowywania i wygłaszania atrakcyjnych prezentacji oraz panowania nad tremą i stresem.

Warsztat może (w zależności od liczby i wymiaru ćwiczeń) obejmować jeden lub dwa dni szkoleniowe. Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie krótkich wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat reguł komponowania przemówień, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy oraz metod kontroli tremy i stresu w sytuacji publicznej.

Towarzyszące wykładom ćwiczenia przed kamerą (oraz ich późniejsza publiczna analiza) pozwalają szkolonym obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe umiejętności w przyszłości. Szkolenie uzupełnia trening technik radzenia sobie z tremą i stresem oraz przegląd najpopularniejszych narzędzi wywierania wpływu na słuchających.

Dodatkowe ćwiczenia pokażą uczestnikom, w jaki sposób szybko i skutecznie:

 • przełamywać bariery i lęki związane z wystąpieniami publicznymi,
 • kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu,
 • planować, tworzyć i przeprowadzać oryginalne i atrakcyjne prezentacje,
 • zaskakiwać publiczność i budować napięcie w trakcie wystąpienia,
 • wciągać słuchaczy do udziału w dyskusji,
 • szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Last but not least, zajęcia dadzą szkolonemu okazję do lepszego poznania samego siebie i własnych reakcji, dzięki czemu mogą się okazać niezrównaną pomocą w walce ze złymi nawykami i w rozwijaniu silnych stron własnej osoby.

Plan treningu

Krótkie wprowadzenie teoretyczne

 • Po co ludzie występują publicznie? Cele i korzyści z dobrego wystąpienia.
 • Wystąpienie publiczne a prezentacja – granice i charakterystyka.
 • Funkcje wystąpienia publicznego (autoprezentacja, informowanie, przekonywanie). Rodzaje wystąpień ze względu na funkcję.
Moduł I: Forma

Formalne wykładniki wystąpień publicznych.

 • Klasyfikacja wystąpień publicznych ze względu na formę: wystąpienie przed audytorium (wykład, prezentacja interaktywna), wywiad, wystąpienie przed kamerą, wypowiedź dla mediów (setka), konferencja prasowa.
 • Podobieństwa i różnice miedzy rodzajami wystąpień.

Techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Dykcja i wymowa

 • Specyficzne właściwości języka mówionego w sytuacji wystąpienia publicznego. Zróżnicowanie fonetyczne i leksykalne w odniesieniu do rodzaju wystąpienia.
 • Normy wymowy. Wymowa poprawna i jej znaczenie w sytuacji publicznej.
 • Tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować. Sposoby regulacji tempa mówienia.
 • Wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.
 • Zalety wyrazistej dykcji. Problemy z właściwą dykcją, wady wymowy i strategie ich maskowania.
 • Akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki.
 • Swoboda składniowa wypowiedzi.
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą.
 • Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Inne rozpowszechnione w mediach błędy w zakresie dykcji i artykulacji.

Język ciała w wystąpieniach

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy.
 • Barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Stres, trema i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
Moduł II: Treść

Przygotowanie do wystąpienia

 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.

Kompozycja prezentacji mówionej, wykładu, przemówienia.

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan przemowy?
 • Zasady pisania tekstu wystąpienia. Plan wypowiedzi. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.

Dobór słów i środków wyrazu

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi.
 • Zasady kompozycji tekstu.
 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane w wystąpieniu. Jak pozbyć się zwyczaju mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?

Język wystąpienia

 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Powtarzanie tego samego po kilka razy – jak odbierają to nasi rozmówcy..
 • Spójność i poprawność stylistyczna wypowiedzi – jak ją osiągnąć.

Prezentacja multimedialna

 • Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
 • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów.
 • Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
 • Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu. Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
 • Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości.
 • Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wciągania odbiorców do dyskusji.