Myśl, która przyświeca temu treningowi, jest bardzo prosta: każdy z nas ma potencjał, by dobrze przemawiać (przynajmniej na temat, na którym się zna – z drugiej strony prawdziwy mistrz oratorski potrafi długo i atrakcyjnie mówić nawet na temat, o którym nie ma pojęcia). Niestety, techniki wywierania wpływu na słuchaczy, metody radzenia sobie z tremą, czy wreszcie chwyty oratorskie, które pozwalają mówcy zapanować nad reakcjami i emocjami publiczności, to dla większości terra incognita – i dlatego większość wystąpień publicznych wygląda tak, jak wygląda.

Na szczęście zostać dobrym mówcą wcale nie jest trudno – niezbędne do tego techniki są na tyle proste, że można je poznać i przećwiczyć w trakcie zaledwie dwu dni intensywnego treningu z kamerą. Treningu, na który Państwa serdecznie zapraszam.

Cel i przebieg szkolenia

Szkolenie trwa dwa dni i koncentruje się na rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie retoryki i wystąpień publicznych.Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie krótkich wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat reguł komponowania przemówień, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy oraz metod kontroli tremy i stresu w sytuacji publicznej.

Towarzyszące wykładom ćwiczenia przed kamerą (oraz ich późniejsza publiczna analiza) pozwalają szkolonym obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe umiejętności w przyszłości. Dodatkowo, ćwiczenia pokażą uczestnikom, w jaki sposób szybko i skutecznie:

 • przełamywać bariery i lęki związane z wystąpieniami publicznymi,
 • kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu,
 • planować, tworzyć i przeprowadzać oryginalne i atrakcyjne prezentacje,
 • zaskakiwać publiczność i budować napięcie w trakcie wystąpienia,
 • wciągać słuchaczy do udziału w dyskusji,
 • szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje.
Plan treningu
Retoryka jako sztuka komunikowania i przekonywania

Retoryka i jej miejsce w świecie

 • Retoryka wczoraj i dziś. Podstawowe pojęcia i ich znaczenie.
 • Retoryka a komunikacja. Wprowadzenie do teorii komunikacji.
 • Cechy odbiorcy i nadawcy wpływające na wiarygodność komunikatu.
 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Retoryka jako sztuka przekonywania. Wyznaczniki i cele przekazu perswazyjnego.
 • Przekonywanie na co dzień. Warunki akceptacji tego, co perswadowane. Pięć kroków perswazji McGuire’a.
 • Perswazja i wywieranie wpływu w sytuacji publicznej – jak przekonywać do swoich racji, gdy na nas patrzą.

Autoprezentacja i wizerunek mówiącego

 • Co przekazujemy o sobie innym ludziom, gdy mówimy – znaczenie autoprezentacji.
 • Autoprezentacja jako przekaz wizerunkowy. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym. Etapy tworzenia wizerunku publicznego. Budowanie wizerunku drogą werbalną. Budowanie wizerunku kanałami niewerbalnymi.
 • Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie i metody przedstawiania własnej osoby w zależności od sytuacji, potrzeb i audytorium. Wybór własnej ścieżki autoprezentacji.
Jak mówimy, czyli forma wystąpienia

Techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak zapewnić im dobre samopoczucie i sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.

Dykcja i wymowa

 • Specyficzne właściwości języka mówionego w sytuacji wystąpienia publicznego. Zróżnicowanie fonetyczne i leksykalne w odniesieniu do rodzaju wystąpienia.
 • Normy wymowy. Wymowa poprawna i jej znaczenie w sytuacji publicznej.
 • Tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować. Sposoby regulacji tempa mówienia.
 • Wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.
 • Zalety wyrazistej dykcji. Problemy z dykcją, wady wymowy i strategie ich maskowania.
 • Akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki.
 • Swoboda składniowa wypowiedzi.
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą.
 • Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Inne rozpowszechnione w mediach błędy w zakresie dykcji i artykulacji.

Język ciała w komunikacji

 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy.
 • Barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
 • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

Stres, trema i metody ich kontroli

 • Psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych.
 • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
 • Behawioralne metody panowania nad stresem i tremą.
 • Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
Co mówimy, czyli zawartość wystąpienia

Przygotowanie do wystąpienia

 • Style komunikowania. Diagnoza własnego stylu.
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji. Dobór środków wyrazu i argumentów.

Kompozycja prezentacji mówionej, wykładu, przemówienia.

 • Mówienie „z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?
 • Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i czemu mimo to warto mieć przed sobą plan przemowy?
 • Zasady pisania tekstu wystąpienia. Plan wypowiedzi. Dobór słów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgać.

Dobór słów i środków wyrazu

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi (oficjalny, mniej oficjalny, kolokwialny, slang).
 • Zasady kompozycji tekstu – o czym należy mówić w jakiej kolejności.
 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane. Jak pozbyć się tendencji do mówienia o niczym?
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?

Język wystąpienia

 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna tekstu.
 • Hiperpoprawność i wiążące się z nią niebezpieczeństwa wizerunkowe.
 • Błędy językowe i ich znaczenie dla percepcji mówiącego.

Prowadzenie wystąpienia lub prezentacji

 • Początek: metody wzbudzania zainteresowania odbiorcy.
 • Rozwinięcie i dobór kluczowych argumentów.
 • Zamknięcie prezentacji, tak by odbiorca zapamiętał przekaz.
 • Korzystanie z pomocy audiowizualnych. Wybór środka wyrazu. Zasady stosowania pomocy wizualnych. Ograniczenia prawne związane z prezentacją materiałów objętych prawami autorskimi.
 • Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości.
 • Warsztaty z elementami interakcji. Techniki wciągania odbiorców do dyskusji.

Przekonywanie do swoich racji w trakcie mówienia publicznego

 • „Otwieranie” i zjednywanie odbiorcy.
 • Klasyczne techniki wywierania wpływu – klasyfikacja Cialdiniego.
 • Dostosowanie i indywidualizacja przekazu: jak przekonywać ludzi o różnych cechach osobowości i odrębnych interesach.
 • Pytanie i docieranie do potrzeb rozmówcy jako klucz do przekonania go do swoich racji.
 • Powtarzanie i parafrazowanie. Znaczenie utrwalania przekazu.
 • Zamykanie argumentacji – jak kończyć, by skłonić słuchacza do natychmiastowego zrobienia tego, co chcemy.