KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Metody efektywnej komunikacji w roli managera.
 • Technik wywierania wpływu na podwładnych.
 • Sposoby jak budzić zainteresowanie i jak powodować, by podwładni robili to, czego oczekujemy; jak kontrolować mowę ciała; i wreszcie jak bronić się przed zabiegami perswazyjnymi, gdy sami stajemy się ich obiektem.

ADRESACI

 • Managerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu motywowania i delegowania zadań.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
  • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe

  Metody pracy

  Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

  Plan szkolenia

  Style zarządzania i komunikowania

  • Kierownik – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
  • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
  • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
  • Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.
  • Style efektywnej komunikacji: podział i charakterystyka.

  Perswazja: podstawowe pojęcia.

  • Co to jest wpływ społeczny. Wyznaczniki i cele przekazu perswazyjnego. Różnice między dyrektywnością, perswazją i manipulacją na przykładzie komunikatów reklamowych.
  • Wprowadzenie do teorii komunikacji. Elementy sytuacji komunikacyjnej zależne od nadawcy. Cechy odbiorcy i nadawcy wpływające na wiarygodność komunikatu.
  • Przekonywanie na co dzień. Warunki akceptacji tego, co perswadowane. Pięć kroków perswazji McGuire’a.

  Psychologia wpływu społecznego

  • Reguły wpływu społecznego. Systematyka Cialdiniego (wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność). Przegląd koncepcji konkurencyjnych.
  • Postawy pracowników w stosunku do obowiązków i ich zmiana. Problem niezgodności postaw z zachowaniem i strategie jego rozwiązania. Zmiana postawy: jak ją wywołać i kiedy można ją utrwalić.
  • Automatyzmy w myśleniu, ich geneza i rola. Heurystyki formułowania sądów: dostępności, zakotwiczenia, symulacji i reprezentatywności. Jak sprawić, by pracownik „z automatu” pracował zamiast robić to wyłącznie pod wpływem kontroli.

  Wpływ niewerbalny

  • Mowa ciała i sposób bycia. Akcentowanie pewności siebie i dominacji. Kanał dźwiękowy: tembr i barwa głosu jako sygnały miejsca w hierarchii społecznej.
  • Komunikacja niewerbalna. Kanał wizualny: szczególna rola twarzy i rąk, dodatkowe sygnały niewerbalne. Manipulacje przedmiotami. Rola ubioru.
  • Prestiż. Mechanizmy oddziaływania. Reguła skojarzenia i zjawisko pławienia się w cudzej chwale.
  • Atrakcyjność interpersonalna. Sympatia i lubienie jako funkcje atrakcyjności. Wyznaczniki atrakcyjności: wygląd płeć, podobieństwo, przysługi, komplementy, kooperacja.
  • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa. Kultura a nadawanie i odbiór sygnałów niewerbalnych.

  Wpływ werbalny

  • Argumentacja. Strategie uzasadniania i pseudouzasadniania.
  • Kompozycja komunikatu perswazyjnego. Elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.

  Delegowanie zadań jako akt komunikacyjny

  • Rozmowa delegująca. Argumentowanie.
  • Definiowania tego, co ma być zrobione. Kluczowe elementy rozmowy.
  • Wąsko zdefiniowany kontrakt jako zwieńczenie rozmowy delegującej.
  • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

  Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

  • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
  • Rola monitoringu i kontroli w kierowaniu zespołem.
  • Jak kontrolować? Monitoring działań.

  Informacja zwrotna

  • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
  • Rola dobrze skrojonej informacji zwrotnej.
  • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki.
  • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
  • Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
  • Informacje zwrotne pracowników na temat własnej roli lidera – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.