KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Podstawowe zasady zarządzania ludźmi.
 • Techniki motywowania podwładnych do pracy.
 • Zasady efektywnej komunikacji z pracownikiem, wyznaczanie i delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów.

ADRESACI

 • Brygadziści.
 • Mistrzowie produkcji.
 • Managerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Wisła, 11-12 października 2018.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach, w centrach biznesowych lub centralnie zlokalizowanych hotelach.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe
  Plan szkolenia

  Blok I: Wstęp do zarządzania grupą na produkcji

  • Kierowanie zespołem – rola i definicje z punktu widzenia brygadzisty.
  • Ocena zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym kierownikiem?
  • Specyfika kierowania zespołem w pracy na produkcji.

  Blok II: Trudna sztuka bycia brygadzistą

  • Brygadzista, mistrz produkcji – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
  • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania i utrwalania autorytetu.
  • Style zarządzania – klasyfikacja. Twój styl zarządzania.
  • Styl zarządzania a poziom dojrzałości brygadzisty.
  • Ocena zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym szefem produkcji?
  • Jakim przełożonym jestem? Programy przewodzenia i sposoby ich modyfikacji.

  Blok III: Twój zespół i jego członkowie

  • Zespół jako zbiór jednostek: dlaczego ludzie obijają się, gdy nie patrzysz i jak temu przeciwdziałać.
  • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
  • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa.
  • Motywowanie człowieka, który pracuje fizycznie. Kiedy kij, a kiedy marchewka? Podstawy psychologii motywacji dla pracownika fizycznego.
  • Psychologia wpływu społecznego a przekonywanie pracownika, by robił, co chcemy.
  • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
  • Psychologia przywództwa: efektywne dzielenie zadań w projekcie między członków zespołu.

  Blok IV: Komunikowanie i delegowanie zadań

  • Co to jest komunikacja zadań? Strefy komunikacji.
  • Język mówienia do pracownika. Problem tonu, sposobu bycia i mowy ciała.
  • Delegowanie jako szczególny typ komunikowania. Komu, co i jak delegujemy.
  • Analiza przykładowego podwładnego (Macierz Potencjału Podwładnych). Wypracowanie metod delegowania, motywowania i kontrolowania w odniesieniu do danego typu pracy.
  • Wyznaczanie celów dla zespołu – zasady. Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
  • Wyznaczanie celów dla poszczególnych pracowników. Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona.
  • Rozmowa delegująca. Argumentowanie.
  • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
  • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

  Blok V: Motywowanie podwładnego do działania

  • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
  • Pieniądze jako główny (ale nie jedyny) czynnik motywujący we współczesnym świecie. Motywowanie pozafinansowe. Kiedy może być silniejsze niż pieniądz?
  • Zachęcać czy straszyć? Dylematy brygadzisty i mistrza produkcji. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
  • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
  • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
  • Asertywność na stanowisku brygadzisty i jej granice.

  Blok VI: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

  • Efektywnośc pracowników jako wykładnik sukcesu pracy brygadzisty.
  • Rola kontroli zadaniowej w kierowaniu zespołem. Jak kontrolować? Monitoring działań.
  • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
  • Ćwiczenia z zakresu komunikowania informacji zwrotnych pracownikom, którzy mają rzeczy do poprawy.

  Blok VII: Przekazywanie zmian innym brygadzistom

  • Organizacja pracy w ramach zmiany – czego należy dopilnować na bieżąco.
  • Przekazywanie zmian – aspekty praktyczne.
  • Uwagi brygadzistów do przekazanej zmiany – bieżące zagadnienia związane z informacjami zwrotnymi.
  • Asertywność brygadzisty w relacji z innymi brygadzistami i przy przekazywaniu zmiany.

  Blok VIII: Konflikt z podwładnym lub między podwładnymi – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje

  • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
  • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Analiza konkretnych sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania trudności.
  • Techniki i style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania nieporozumień.
  • Asertywność w relacjach z pracownikami. Dlaczego jasne określanie własnych granic nie musi oznaczać konfliktu.
  • Inteligencja międzyludzka w kierowaniu zespołem na produkcji i w rozwiązywaniu konfliktów.