KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Metody i techniki zarządzania zespołami.
 • Umiejętności skutecznego motywowania podwładnych.
 • Zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień.

ADRESACI

 • Managerowierowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Wisła, 11-12 października 2018.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach, w centrach biznesowych lub centralnie zlokalizowanych hotelach.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe

  Przebieg treningu i metody pracy

  Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Ćwiczenia są nagrywane i następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy z uczestników ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

  Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

  Plan szkolenia

  Blok I: Wstęp teoretyczny

  • Kierowanie zespołem – rola i definicje.
  • Walidacja zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym liderem?
  • Dlaczego warto efektywnie zarządzać ludźmi?
  • Teorie zarządzania w praktyce działania firmy.

  Blok II: Psychologia w zarządzaniu zespołem

  • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
  • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Podstawy psychologii motywacji dla managerów.
  • Psychologia wpływu społecznego a przekonywanie pracowników, by robili, co chcemy.
  • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
  • Psychologia przywództwa: efektywne dzielenie zadań w projekcie między członków zespołu.

  Blok III: Trudna sztuka przewodzenia

  • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
  • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
  • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
  • Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.
  • Rozwiązywanie przez lidera konfliktów w zespole.

  Blok IV: Delegowanie zadań w zespole

  • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
  • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
  • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona – dlaczego kazdy szef musi mieć w sobie coś z psychologa?
  • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań.
  • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

  Blok V: Motywowanie podwładnego do działania – zarys teoretyczny

  • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
  • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
  • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
  • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
  • Siła różnych typów potrzeb i neutralizacja występujących pomiędzy nimi napięć

  Blok VI: Motywowanie podwładnego do działania – przegląd technik i środków

  • Główne typy bodźców motywacyjnych.
  • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący pracowników we współczesnym świecie.
  • Motywowanie pozafinansowe. Dlaczego bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
  • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
  • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
  • Ocenianie i przekazywanie informacji o jakości wykonanej pracy – informacja zwrotna.
  • Asertywność w zarządzaniu i jej granice.
  • Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników.
  • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie.
  • Spadek motywacji podwładnych w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.
  • Rozmowa oceniająca jako element kierowania zespołem.
  • Rozmowa ze zdemotywowanym podwładnym.

  Blok VII: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

  • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
  • Rola kontroli w kierowaniu zespołem.
  • Jak kontrolować? Monitoring działań.
  • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.