KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Umiejętności managerskie w zakresie organizacji i koordynowania pracy zespołu.
 • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań oraz dobór ludzi do zespołu.
 • Style kierowania pracą podwładnych.

ADRESACI

 • Managerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Wisła, 11-12 października 2018.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach, w centrach biznesowych lub centralnie zlokalizowanych hotelach.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe
  Plan szkolenia

  Funkcjonowanie zespołów i grup roboczych

  • Rodzaje zespołów. Typ zespołu, którym kierujesz.
  • Uwarunkowania funkcjonowania ludzi w zespole i w organizacji.
  • Specyfika pracy i działania w Twoim zespole.
  • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
  • Podstawy sprawnego działania zespołu: rola norm grupowych i kompetentnego lidera.
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.

  Budowanie zespołu

  • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań. Dobór ludzi do zespołu.
  • Podstawowe zasady budowania sprawnie działającego zespołu z jednostek o nie do końca zbieżnych interesach.
  • Właściwe tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.
  • Ustalenie norm formalnych, oficjalnej hierarchii w grupie oraz reguł pracy i podejmowania decyzji.
  • Organizacja pracy w zespole: podział zadań i zakresów odpowiedzialności.

  Problemy w pierwszej fazie działania zespołu

  • Wzorce integrowania się ludzi w zespole. Konkretne działania przyspieszające integrację.
  • Krystalizowanie się nieformalnych norm w zespole i wpływ lidera na te normy.
  • Warunki wpływające na współpracę i chęć działania we wspólnym interesie.
  • Role w zespole: prymus, maruda, kontestator, błazen etc. Jak radzić sobie z osobami, które mogą utrudniać pracę grupy.
  • Konflikty związane z dzieleniem zadań między członków zespołu.
  • Schematy komunikacji w zespole – szanse i pułapki.
  • Kłopotliwe sytuacje w codziennej pracy zespołu – jak kontrolować dynamikę relacji międzyludzkich u podwładnych.

  Delegowanie zadań w zespole

  • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
  • Planowanie pracy członków zespołu. Wybór zadań optymalnych w tym momencie dla danego pracownika.
  • Początek rozmowy delegującej: informacja, co ma być zrobione oraz termin wykonania.
  • Rozwinięcie informacji delegującej – co powinno zawierać.
  • Kontrakt z pracownikiem jako opcjonalny element sekwencji delegującej.
  • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
  • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

  Kierowanie pracą zespołu

  • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
  • Rola i zadania lidera: co to znaczy być przywódcą? Podstawowe cechy skutecznego lidera.
  • Style kierowania pracą podwładnych – klasyfikacja. Mój styl przewodzenia.
  • Poziom dojrzałości zespołu a preferowany styl zarządzania.
  • Psychologia przywództwa a efektywna komunikacja w zespole.

  Motywowanie podwładnych do działania

  • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
  • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
  • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
  • Główne typy zewnętrznych i wewnętrznych bodźców motywacyjnych.
  • Motywowanie pozafinansowe. Kiedy (i jakie) bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
  • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – znaczenie wizerunku sprawiedliwego szefa.
  • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie.
  • Spadek motywacji zespołu w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.

  Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu

  • Wydajność i produktywność zespołu jako mierniki naszych umiejętności przywódczych.
  • Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
  • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
  • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak i kiedy kontrolować?
  • Bezpośredni monitoring działań członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
  • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.

  Problemy i sytuacje specjalne w zarządzaniu zespołem

  • Konflikt w zespole (lub między Tobą a członkiem zespołu) – jak go skutecznie rozwiązać.
  • Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody radzenia sobie z trudnymi podwładnymi.
  • Podwładny niestabilny emocjonalnie i wiążące się nim problemy w zespole.
  • Nowy członek zespołu – jak go optymalnie zintegrować z resztą.
  • Usuwanie z zespołu osób konfliktowych lub nieproduktywnych. Właściwe uzasadnienie decyzji personalnych.