Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z regułami skutecznej komunikacji i podstawami asertywności.
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania i obrony własnego terytorium psychologicznego, przy jednoczesnym szanowaniu autonomii rozmówcy.
 • Pokazanie, jak w rozmowie oddzielać ludzi od problemów.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi partnerami komunikacyjnymi.

Metody pracy:

Szkolenie ma wymiar w 80 proc. praktyczny. Używane przez trenera metody pracy to studium przypadku (i dyskusja z uczestnikami), burze mózgów (mające na celu rozwiązanie trudnej sytuacji), metody coachingowe w modelu GROW, scenki odgrywane w parach oraz ćwiczenia i gry zespołowe.

Program:

Skuteczna komunikacja w kontaktach ze współpracownikami i z kontrahentami

 • Typy komunikacji, czyli jak się komunikujemy.
 • Reguły sprawnego komunikowania się.
 • Style komunikacyjne: zadaniowcy, analitycy, pomysłodawcy, przyjaciele. Kim jesteś i co możesz z tym zrobić?
 • Zaufania jako podstawa komunikacji. Empatia i jej rola przy budowaniu relacji z rozmówcą.
 • Bariery i błędy w komunikowaniu. Czego unikać w relacjach ze współpracownikami, a jak nie zwracać się do klientów.

Asertywność w komunikacji

 • Asertywność, czyli otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb – czym jest i kto ją komunikuje.
 • Podstawowe prawa asertywności.
 • Style działania w sytuacji naruszania naszych interesów: od uległości do agresji. Gdzie tu miejsce na asertywność.
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic innych ludzi.
 • Kontinuum postaw asertywnych Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności Mapa asertywności – psychotest

Autoprezentacja – kreowanie wizerunku osoby asertywnej

 • Rola wizerunku w funkcjonowaniu w życiu zawodowym.
 • Prezentacja siebie kanałami werbalnymi oraz pozawerbalnymi. Ton głosu, postawa i mowa ciała osoby asertywnej.
 • Kreowanie asertywnego wizerunku siebie jako szefa lub współpracownika, który przestrzega reguł.
 • Sztuka odmawiania w sytuacjach koniecznych (np. kiedy nie uznajemy klientowi reklamacji, lub odmawiamy kontrahentowi), bez poczucia winy. Techniki przekazywania złych informacji.

Asertywność i skuteczna komunikacja potrzeb w bieżącym funkcjonowaniu w miejscu pracy

 • Asertywność w życiu zawodowym: komunikacja własnych potrzeb drugiej stronie.
 • Asertywne odmawianie, gdy ktoś prosi nas o coś, co narusza nasze interesy.
 • Pozytywne informacje zwrotne, czyli jak mówić komplementy, by nie zawstydzać, i jak je przyjmować.
 • Konstruktywna krytyka i informacje rozwojowe: zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych (konfrontacja z faktami, model kanapki).
 • Dyskusja w grupie: Analiza różnych sytuacji w miejscu pracy, wymagających asertywnego zachowania. Burza mózgów w kwestii wypracowania i zakomunikowania optymalnych rozwiązań.

Trening zachowań asertywnych

 • Mowa ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.
 • Praktyczne stosowanie technik asertywnych – “zdarta płyta”, “zasłona dymna”, “odroczenie asertywne”, “asertywne pytanie”.
 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych.
 • Trening konstruktywnego krytykowania i udzielania skutecznych informacji zwrotnych.

Asertywna postawa w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 • Gdy ktoś nas atakuje: asertywność jako sposób reagowania na konflikt.
 • Jak nie dać się sprowokować – sposoby na manipulację czy agresywną krytykę.
 • Asertywność wobec autorytetów, osób starszych oraz osób stojących wyżej lub niżej w hierarchii.
 • Asertywność w stosunku do klientów i kontrahentów – kiedy powiedzieć sobie dość i jak to zrobić, by nie palić za sobą mostów.