KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik::

 • Pozna reguły skutecznej komunikacji i podstawy asertywności.
 • Rozwinie umiejętności wyznaczania i obrony własnego terytorium psychologicznego, przy jednoczesnym szanowaniu autonomii rozmówcy.
 • Pozna sposoby radzenia sobie z trudnymi partnerami komunikacyjnymi.

  ADRESACI

  • Pracownicy, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością.
  • Pracownicy działów kontaktujących się pracowników klientami.
  • Pracownicy posiadających problemy z asertywności, nieasertywnych.
  • Pracownicy nadmiernie ulegli lub agresywni.
  • Managerowie, zarządzający zespołem.
  • Pracownicy różnych działów współpracujących ze sobą.
  • Osoby dbających o zdrowie fizyczne i psychiczne.
  • Osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji i umiejętności.

  Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Poznań, 3-4 grudnia 2018.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe

  Metody pracy:

  Szkolenie ma wymiar w 80 proc. praktyczny. Używane przez trenera metody pracy to studium przypadku (i dyskusja z uczestnikami), burze mózgów (mające na celu rozwiązanie trudnej sytuacji), metody coachingowe w modelu GROW, scenki odgrywane w parach oraz ćwiczenia i gry zespołowe.

  Program:

  Skuteczna komunikacja w kontaktach ze współpracownikami i z kontrahentami

  • Typy komunikacji, czyli jak się komunikujemy.
  • Reguły sprawnego komunikowania się.
  • Style komunikacyjne: zadaniowcy, analitycy, pomysłodawcy, przyjaciele. Kim jesteś i co możesz z tym zrobić?
  • Zaufania jako podstawa komunikacji. Empatia i jej rola przy budowaniu relacji z rozmówcą.
  • Bariery i błędy w komunikowaniu. Czego unikać w relacjach ze współpracownikami, a jak nie zwracać się do klientów.

  Asertywność w komunikacji

  • Asertywność, czyli otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb – czym jest i kto ją komunikuje.
  • Podstawowe prawa asertywności.
  • Style działania w sytuacji naruszania naszych interesów: od uległości do agresji. Gdzie tu miejsce na asertywność.
  • Asertywność jako sztuka respektowania granic innych ludzi.
  • Kontinuum postaw asertywnych Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności Mapa asertywności – psychotest

  Autoprezentacja – kreowanie wizerunku osoby asertywnej

  • Rola wizerunku w funkcjonowaniu w życiu zawodowym.
  • Prezentacja siebie kanałami werbalnymi oraz pozawerbalnymi. Ton głosu, postawa i mowa ciała osoby asertywnej.
  • Kreowanie asertywnego wizerunku siebie jako szefa lub współpracownika, który przestrzega reguł.
  • Sztuka odmawiania w sytuacjach koniecznych (np. kiedy nie uznajemy klientowi reklamacji, lub odmawiamy kontrahentowi), bez poczucia winy. Techniki przekazywania złych informacji.

  Asertywność i skuteczna komunikacja potrzeb w bieżącym funkcjonowaniu w miejscu pracy

  • Asertywność w życiu zawodowym: komunikacja własnych potrzeb drugiej stronie.
  • Asertywne odmawianie, gdy ktoś prosi nas o coś, co narusza nasze interesy.
  • Pozytywne informacje zwrotne, czyli jak mówić komplementy, by nie zawstydzać, i jak je przyjmować.
  • Konstruktywna krytyka i informacje rozwojowe: zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych (konfrontacja z faktami, model kanapki).
  • Dyskusja w grupie: Analiza różnych sytuacji w miejscu pracy, wymagających asertywnego zachowania. Burza mózgów w kwestii wypracowania i zakomunikowania optymalnych rozwiązań.

  Trening zachowań asertywnych

  • Mowa ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.
  • Praktyczne stosowanie technik asertywnych – “zdarta płyta”, “zasłona dymna”, “odroczenie asertywne”, “asertywne pytanie”.
  • Trening wyrażania uczuć pozytywnych.
  • Trening konstruktywnego krytykowania i udzielania skutecznych informacji zwrotnych.

  Asertywna postawa w sytuacjach trudnych i kryzysowych

  • Gdy ktoś nas atakuje: asertywność jako sposób reagowania na konflikt.
  • Jak nie dać się sprowokować – sposoby na manipulację czy agresywną krytykę.
  • Asertywność wobec autorytetów, osób starszych oraz osób stojących wyżej lub niżej w hierarchii.
  • Asertywność w stosunku do klientów i kontrahentów – kiedy powiedzieć sobie dość i jak to zrobić, by nie palić za sobą mostów.