Książki o cierpieniu biją rekordy popularności biją rekordy popularności. Oceny i analizy tego zjawiska dokonywałem w programie “Kruchta kulturalna”: