Referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc sprowokowało nas do dyskusji o demokracji w Polsce:

 

Czym dzisiaj jest dla nas patriotyzm? Jak rozumienie tego pojęcia kształtowało się w naszej historii?