Antypirackie piractwo

Internauci w Chile mają sporą uciechę. Szef ichniejszego ZAIKS-u (Sociedad Chilena del Derecho de Autor) nazwiskiem Fernardo Ubiergo (w cywilu znany na lokalnym rynku piosenkarz) zaliczył tydzień temu wpadkę, po której wrogowie emulów i torrentów długo będą dochodzić do siebie… W trakcie wykładu na temat nowej, forsowanej przez SCD ustawy o ochronie praw autorskich (zakładającej m.in. kary więzienia za wymianę plików w sieci), który wygłaszał w północnochilijskim mieście Antofagasta, przy próbie otwarcia Power Pointa z prezentacją na oczach sali wyskoczył biedakowi komunikat: “Esta Copia de Microsoft Office no es Original“. Tłumaczyć chyba nie trzeba.

Zdenerwowany bojownik o przestrzeganie praw autorskich (ale tylko na cudzych komputerach) wykazał się co prawda refleksem i czym prędzej zamknął program, zaś większość obecnych dyplomatycznie udała, że nic nie widziała, na sali byli jednak także dziennikarze. Samo feralne okienko zdołał uwiecznić na zdjęciu reporter lokalnego dziennika El Nortero. Jak można się było spodziewać, news szybko zawojował hiszpańskojęzyczną sieć (dla niezorientowanych: dziesięć razy większą od polskiej i chyba ze dwadzieścia razy bardziej nasyconą piractwem). Nic dziwnego, że już dwa dni po wypadku Ubiergo z hukiem podał się do dymisji, której zresztą jego stowarzyszenie nie przyjęło, argumentując, że komputer był używany nie tylko przez prezesa i nielegalne oprogramowanie zainstalować mogła na nim osoba trzecia. Najpewniej po kryjomu i w celach sabotażu. Jak to pirat.

Media i niepełnosprawność

Przypadający dziś Światowy Dzień Niepełnosprawnych skłania do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób osoby na wózkach, o kulach, laskach etc. przedstawiane są na co dzień w środkach masowego przekazu. Całkiem niedawno przeprowadziłem na potrzeby konferencji „Prawie sprawni niepełnosprawni” małe badania kontentu mediów pod tym kątem, i teraz jest okazja napisać trochę o ich wynikach.

Rozważania warto zacząć od kluczowych w tej dziedzinie wiadomości o systemie poznawczym człowieka. Upraszczając, powiedzieć można, że to, co inne, odróżniające się od otoczenia i zaskakujące na ogół przykuwa naszą uwagę w większym stopniu, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni lub to, czego się spodziewamy. Czy nam się to podoba, nasi przodkowie funkcjonowali na ogół w zmiennym, pełnym niebezpieczeństw środowisku. Nic zatem dziwnego, że wyewoluowali system poznawczy, który nagradzał zainteresowanie tym, co niezwykłe, dziwaczne lub odstające od średniej statystycznej – a więc i potencjalnie niebezpieczne. Kiedy widzimy, że wszystko jest takie, jak byśmy oczekiwali, że będzie, nie ma w istocie sensu angażować procesów poznawczych do analizy czy skupiania uwagi – bardziej ekonomiczne jest zaangażować je w inną aktywność. Inaczej sytuacja wygląda, gdy w okolicy pojawi się przedmiot lub osoba, które w jakikolwiek sposób odstają od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni – wówczas nasza uwaga w naturalny sposób wędruje w ich kierunku. Ten właśnie fakt odpowiada prawdopodobnie za zainteresowanie, jakim od czasów historycznych społeczeństwa obdarzały osoby z różnorakimi, zwłaszcza wrodzonymi zniekształceniami ciała, czego skutkiem były m.in. występujące w Europie jeszcze sto lat temu objazdowe cyrki. Przed epoką kina i telewizji dawały one wielu jedyną i niepowtarzalną okazję obejrzeć sobie „potwora” lub „dziwadło”. We współczesnym świecie, czy nam się to podoba, czy nie, ich rolę przejęły media. I spełniają tę rolę, w pierwszym rzędzie skupiając się na tym, co niezwykłe.

Skoro wiemy już, dlaczego w ogóle się niepełnosprawnych pokazuje, spróbujmy się zastanowić, dlaczego zwykle dzieje się to w atmosferze tragedii, żalu, strachu czy współczucia. Ano, tak się niestety składa, że we wszystkich zbadanych kulturach większość ludzi przedkłada przekazy nasycone emocjami nad komunikaty zimne i obojętne. Badania psychologów poznawczych nie od dziś pokazują, że negatywne emocje i zdarzenia znacznie lepiej ogniskują uwagę niż pozytywne: trudniej nam zasnąć oglądając walkę niż scenę, w której partnerzy szepczą sobie czułe słowa. Nic więc dziwnego, że w przekazach medialnych strach, złość, żal, smutek, nienawiść i desperacja “sprzedają się” znacznie lepiej niż radość czy afirmacja. A osoba niepełnosprawna ma to do siebie, że w znacznie większym stopniu niż osoba pełnosprawna może być w takim programie nośnikiem lub wyzwalaczem negatywnych emocji. Choroba lub kalectwo na naszych ekranach zatem albo straszą, albo unieszczęśliwiają (jeśli nie samego nimi dotkniętego, to jego otoczenie), albo stanowią wyzwanie, z którym należny się zmagać, by odzyskać szczęście, dobre mniemanie o sobie czy szacunek otoczenia.

Czy tak musi być zawsze i wszędzie? Nie czarujmy się, podstawowym celem środków masowego przekazu i ich pracowników nie jest promocja czyjegokolwiek pozytywnego wizerunku (no, chyba, że ktoś za tę promocję zapłaci), tylko zarabianie pieniędzy. A to robi się przede wszystkim na reklamach, czyli pośrednio poprzez przyciągniecie widzów takimi a nie innymi treściami. I to temu właśnie celowi podporządkowane wydają się w pierwszej kolejności obrazy niepełnosprawnych, na które natyka się badacz zawartości (kontentu) mediów.

Oczywiscie, nie znaczy to bynajmniej, że obrazy te są jednorodne. Posiłkując się (ale nie za mocno) klasyfikacją Colina Barnesa, podzieliłbym sposób przedstawienia osoby niepełnosprawnej w przekazach medialnych na cztery główne typy:

 • Cierpiący na skutek niepełnosprawności
 • Super kaleka
 • Czarny charakter
 • Osobliwość lub przedmiot drwin

Bez wątpienia najczęściej stykamy się z typem pierwszym (cierpiący na skutek niepełnosprawności), który dla naszych celów możemy tu podzielić na pięć podtypów:

 • Obiekt współczucia
 • Ofiara przemocy lub dyskryminacji
 • Rozgoryczony frustrat
 • Ciężar dla bliskich
 • “Cudownie” wyleczony

Cierpiący na skutek niepełnosprawności przede wszystkim ma cierpieć, i to tak, by jak najmocniej chwycić widza za serce. Dlatego oprócz tego, że jest upośledzony, powinien być piękny lub przynajmniej nieodpychający (a jeśli już odpychający, to prawie niepokazywany). Jak bowiem wiadomo z badań psychologii społecznej, ludzie chętniej współczują osobom atrakcyjnym fizycznie, które zresztą uważają też na ogół za bardziej szlachetne i inteligentne (w psychologii społecznej nazywa się to ładnie efektem aureoli).

Takie przedstawianie osób niepełnosprawnych ma z punktu widzenia mediów określoną rolę. Jego główne zadania to:

 • Przykucie uwagi odbiorcy (zwłaszcza jeśli upośledzenie spektakularne lub wysoce nietypowe)‏
 • Wzruszenie, wyciśnięcie łez (ważne w melodramatach i przekazach kończących się apelem o wsparcie finansowe)
 • Zmiana postawy wobec osoby lub grupy (często spotykane w przekazach promujących ideę pomocy osobom niepełnosprawnym)
 • Postraszenie konsekwencjami ryzykownych zachowań, eksploatowane np. w reklamach z mężczyznami na wózkach, przestrzegających przed ryzykiem związanym z piciem alkoholu lub przekraczaniem prędkości:

Wszystkie wymienione zadania ułatwia kluczowa w takich przekazach koncentracja na chorobie lub niepełnosprawności (ewentualnie próbach ich przezwyciężenia)‏ i ekspresja emocji, zwłaszcza negatywnych), zarówno u samego niepełnosprawnego, jak i jego znajomych, członków rodziny, przyjaciół.

Przejdźmy teraz do szczegółowej klasyfikacji wizerunków niepełnosprawnych cierpiących na skutek choroby lub kalectwa. W przypadku wizerunku „Obiekt współczucia”, na pierwszy plan wysuwa się dramatyczna historia bohatera. Upośledzenie jest w tej historii zawsze na pierwszym planie. Niepełnosprawny pokazywany jest jako osoba szlachetna, lecz pokrzywdzona przez los, potrzebująca pomocy i/lub ogólnie nieszczęśliwa. Popkulturowe przykłady takiego ujęcia to m.in. Quasimodo (“Dzwonnik z Notre Dame”)‏, John Merrick (“Człowiek-słoń”)‏, Bonnie Grape (“Co gryzie Gilberta Grape’a”)‏ oraz liczni bohaterowie programów informacyjnych i interwencyjnych.

Drugi wspomniany podtyp to „Ofiara”. Ta jest pokazywana przede wszystkim jako obiekt prześladowania i szykan ze strony bądź otoczenia (John Merrick – “Człowiek-słoń”), rodziny (Tommy – musical “Tommy”, ), paranoicznego prześladowcy (Paul Sheldon – “Misery”; Blanche – “Co się zdarzyło Baby Jane”), systemu (Billy Bobbit i inni pacjenci oddziału psychiatrycznego – “Lot nad kukułczym gniazdem”) czy wreszcie całego społeczeństwa (Belinda – “Johnny Belinda”; Selma – “Tańcząc w ciemnościach”)‏. Kalectwo prześladowanego potęguje tu wrażenie bezsilności i osamotnienia, ułatwia również identyfikację i empatię. Widz przeżywa przez to znacznie mocniej dramat bohatera.

Czasami samo kalectwo jest zreszta w takich przekazach skutkiem przemocy. Doniesień na ten temat, często pełnych wstrząsających obrazów, pełno we współczesnych serwisach informacyjnych, znajdujemy je jednak już w najstarszych przekazach literackich (mityczny Hefajstos, zepchnięty przez ojca z Olimpu), jak równiej w klasyce (Jurand ze Spychowa w “Krzyżakach”, Lawinia w “Tytusie Andronikusie” etc.)‏.

Kolejny gatunek nieszczęśliwego niepełnosprawnego to „Rozgoryczony frustrat”. To m.in. Ron Kovic (“Urodzony 4 lipca”)‏, Dan Taylor z “Forresta Gumpa” i Pingwin z “Powrotu Batmana”. Na ogół negatywnie nastawiony do świata, użala się nad sobą i obwinia innych za swą krzywdę, co czasami doprowadza go do autoagresji (często popada w alkoholizm) tudzież tradycyjnej agresji. Tę drugą na ogół wyładowuje na ludziach, którzy chcą mu pomóc. Okazjonalnie próbuje zaszkodzić tym, którzy są od niego szczęśliwsi.

Następny podtyp, „Ciężar dla bliskich lub społeczeństwa”, występuje na ogół w dwóch odmianach. Niepełnosprawny może być przedstawiony jako osobnik bezradny, zdany na łaskę i troskę kogoś sprawnego, który zresztą przeważnie jest wtedy prawdziwym bohaterem przekazu (Arnie i Bonnie Grape w “Co gryzie Gilberta Grape’a”)‏ bądź jako osoba apelująca o pomoc, otrzymująca pomoc lub ktoś, komu takiej pomocy odmówiono (programy informacyjne i interwencyjne)‏.

W świecie prezentowanym w mediach choroba i kalectwo, mimo że są źródłami cierpienia, nie muszą trwać wiecznie. Publiczność na ogół domaga się happy endu, w przypadku osoby niepełnosprawnej taki happy end może stanowić „cudowne ozdrowienie” i wiążące się z tym wyjście z niepełnosprawności. “Cudownie” wyleczony na ogół sam podjął działania, które pomogły mu pokonać kalectwo. Z drugiej strony nie brakuje też historii, w których walkę z niepełnosprawnością dziecka wygrywają rodzice (filmy o dzieciach autystycznych) i lekarze. Wątki powyższe szczególnie często pojawiają się w telenowelach i operach mydlanych (na wózku jeździli Fallon i Blake w “Dynastii” oraz Michał Chojnicki w “Klanie”)‏ oraz w filmach kultowych („Tommy”). Niekiedy, niestety, zwycięstwo bywa tylko tymczasowe, czego przykładem “Przebudzenie” Olivera Sachsa i jego ekranizacja z Robertem DeNiro, jak również kultowe „Kwiaty dla Alge….. Autystycy i osoby opóźnione umysłowo wychodzą tam ze swojego stanu dzięki lekarstwom, które jednak w pewnym momencie przestają działać, na skutek czego niepełnosprawność wraca.

Nie wszyscy niepełnosprawni w przekazach medialnych cierpią; niektórzy, mimo upośledzenia, są w stanie osiągać niesamowite rzeczy. Tym bardziej stają się wówczas atrakcyjni dla środków masowego przekazu. „Superkalecy”, tacy jak chory na stwardnienie rozsiane fizyk Stephen Hawking, superbiegacz bez nóg Oscar Pistorius czy Erik Weihenmayer – niewidowy, który zdobył 7 najwyższych szczytów Ziemi, gwarantują mediom widza lub czytelnika, głównie za sprawą sensacyjności i niezwykłości samej informacji. Na tej samej zasadzie medialni stają się ludzie pozbawieni rąk, malujący nogami i ustami obrazy, oraz sawanci rozwiązujący skomplikowane zadania matematyczne mimo niskiego IQ.

Oprócz samej sensacyjności, jaką automatycznie wywołują doniesienia o „superkalekach”, przekazy takie odpowiadają na więcej ludzkich potrzeb psychologicznych. Jedną z nich jest potrzeba sprawiedliwego świata, którą może zaspokajać wiara, że np. nawet jeśli ktoś nie widzi, to ma na pewno lepiej rozwinięte inne zmysły lub zdolności. Innym zadaniem jest promowanie pozytywnych wzorców, takich jak heroizm, niepoddawanie się przeciwnościom losu, hart ducha, jak również motywanie innych niepełnosprawnych. Ba, czasami również pełnosprawnych (dominuje wtedy przekaz: skoro niepełnosprawnemu się udało, ty, pełnosprawny, również możesz tego dokonać)‏.

Jeśli chodzi o formę, w przekazach typu „Superkaleka” dominuje koncentracja przekazu na niezwykłych cechach i osiągnięciach osoby niepełnosprawnej. Bohater niejednokrotnie zaskakuje zarówno widzów, jak i otoczenie. Przykłady „Superkalek” to eksponowane w doniesieniach prasowych i programach telewizyjnych wybitne jednostki, których choroba stała znakiem rozpoznawczym: Stephen Hawking, Christopher Reeve, John Forbes Nash Jr, jak również filmowi bohaterowie, którzy mimo upośledzenia lub choroby potrafili pokonać przeciwności i osiągnąć wyznaczone cele (“Moja lewa stopa”, “Dzieci gorszego Boga”) lub też odstawali od otoczenia za sprawą niezwykłych pasji (“Ptasiek”) lub nieprzeciętnych walorów moralnych (“Forrest Gump”)‏. Specjalną kategorię stanowią niezwykle uzdolnieni sawanci: przykładem Raymond Babbit (“Rain Man”), Kazan (“Cube”), bohaterowie artykułów o autystykach i książek, np. O. Sachsa. Popkultura notuje także od niedawna niepełnosprawnych superbohaterów, takich jak niewidomi Zatōichi, Daredevil i znany fanom „Star Treku” Geordi LaForge oraz Professor Xavier – twórca organizacji X-Men, poruszający się na wózku inwalidzkim.

Kolejna kategoria medialnego niepełnosprawnego to „Czarny charakter”. Za jego (nie)atrakcyjność odpowiada wspomniany już efekt aureoli – ludzka tendencja do automatycznego przypisywania cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia, jakie wywołuje na nas dana osoba. „Czarny charakter” z definicji jest brzydki i nieatrakcyjny, a jego niepełnosprawność często stanowi źródło frustracji, która pcha go do zemsty na świecie, który go odrzucił, nie docenił, bądź po prostu w jakikolwiek sposób źle traktował.

Podtypy:

 • Zniekształcona fizycznie ofiara prześladowań, szukająca odwetu na świecie z powodu własnego nieszczęścia: Pingwin (“Powrót Batmana”), Two Face (“Mroczny Rycerz”)‏.
 • Szalony naukowiec na wózku, który chce się wyleczyć lub zmienić świat na swoją modłę: Davros i John Lumic (“Doctor Who”)‏.
 • Zły z niewiedzy. Upośledzenie (przeważnie umysłowe) uniemożliwia mu rzeczywistą ocenę moralną tego, co robi: rodzina Peacocków (“Z Archiwum X”, odcinek 'Home') – i do pewnego stopnia wszystkie filmy o szaleńcach.
 • Obłąkany fanatyk, którego niepełnosprawność nie ma wyraźnego związku z postępkami: Jorge z Burgos (“Imię róży”)‏.
 • Pełnosprawny, który tylko udaje niepełnosprawnego: Roger „Verbal” Kint (“Podejrzani”), Earl Hacker (“Naga broń 2 i 1/2”)‏.

Bodaj najbardziej stereotypowy przykład takiego ujęcia to właśnie Peacockowie – opóźnieni umysłowo i zniekształceni fizycznie członkowie rodziny od pokoleń praktykującej kazirodztwo, którzy nie tylko brutalnie mordują przypadkowe osoby, ale i trzymają własną matkę pod podłogą.

Kolejny typ, „Osobliwość”, ma jeden, główny cel: przykuć uwagę odbiorcy. Przykuwa ją tym bardziej, im dziwniejsze jest upośledzenie (zespół Touretta w “Ally McBeal”)‏, czasami równolegle zmacniając atmosferę grozy i tajemniczości. Przykładem filmy Davida Lyncha, w których pojawiają się karły, olbrzymi i ludzie z deformacjami ciała. Analogiczny zabieg od początku istnienia kina popularny był w filmach grozy (“Frankenstein”, “Gabinet doktora Caligari”)‏.

„Niepełnosprawny-osobliwość” bywa czasami nośnikiem pewnych treści ideologicznych, jak to miało miejsce np. w filmach Von Triera(„Przełamując fale”, „Idioci”, Tańcząc w ciemnościach”, „Królestwo”). Jego pokazanie może mieć również wartośc informacyjną, jak to się ma w przypadku opisów rzadkich upośledzeń umysłowych, choćby w powieściach wspomnianego już Sacksa.

Blisko „Osobliwości” plasuje się „Niepełnosprawny-Przedmiot drwin”. Obraz ten, w przeciwieństwie do „Osobliwości”, dotyczy praktycznie wyłącznie osób z upośledzeniem umysłowym i obecny jest w kinie, radiu i telewizji od samego początku istnienia tych mediów. Współcześnie widzimy takich niepełnosprawnych przede wszystkim w komediach (“Czacha dymi”, “Głupi i głupszy”, “Straszny film”, “Naga broń”), sitcomach (“Monty Python”, “Czarna Żmija”, “Trzynasty posterunek”, “Świat według kiepskich”)‏ oraz przekazach reklamowych. W Polsce na wielu płaszczyznach zaznacza się to zwłaszcza w reklamach Media Marktu, począwszy od dyskryminującego sloganu „Nie dla idiotów”, a skończywszy na spotach i plakatach reklamowych z Gracjanem Roztockim.

Rzadziej efekt komiczny miewa również udawanie kalectwa, zwłaszcza gdy zostaje zdemaskowane. Tu z kolei najczęstszym rekwizytem bywa wózek inwalidzki (“Jeszcze dalej niż północ”, “8 kobiet”). Sporadycznie pojawia się również udawanie upośledzenia umysłowego (“Idioci”).

Najrzadziej spotykanym (bo i najmniej medialnym) obrazem niepełnosprawnego jest przedstawienie go jako „normalnego człowieka”. Niczym, poza niepełnosprawnością, nie różniącego się od reszty ludzkości. Przykłady to m.in. niepełnosprawni w tle filmów kinowych (“Cztery wesela i pogrzeb”, “Notting Hill”, “Czas patriotów”, “Sezon rezerwowych”)‏, w rolach pierwszoplanowych w serialach TV (“Dzień za dniem”, “Klan”) i w reklamach (Special Olympics, Levi Strauss, McDonald’s, Kodak, magazyn „People”; w Polsce kampania “Pełnosprawni w pracy”). Ujęcie takie, przede wszystkim na małą sensacyjność, długo jeszcze zapewne pozostanie w cieniu swych bardziej kontrowersyjnych odpowiedników. No, może poza wypadkami, w których – jak w reklamie Special Olympics – gra z poprzednio zarysowanymi stereotypami:

Powiedzmy sobie jednak szczerze: niepełnosprawni nie pozostają na tym polu odosobnieni. Inne mniej lub bardziej widoczne mniejszości – by wspomnieć choćby gejów i lesbijki – również borykają się z problemem ignorowania przez środki masowego przekazu tych jej członków, którzy w zbyt małym stopniu odstają od statystycznej średniej w społeczeństwie. Powód prosty: nie wzbudzają w odbiorcach zdziwienia, rozbawienia, strachu czy wstrętu, więc też (o ile tylko nie są skądinąd sławni) raczej nie przełożą się na zyski z reklam.

Opowieści z krypty

Lubimy czytać o śmierci i cierpieniu, oglądać filmy, których bohaterowie borykają się z nieuleczalnymi chorobami, płakać nad dziećmi urodzonymi z wadami rozwojowymi i rodzinami ofiar wypadków z nieodwracalnymi uszkodzeniami mózgu, targanymi coraz bardziej absurdalną nadzieją. Wszystko to stanowi paradoks nie mniejszy niż niedawno omawiana tu ludzka predylekcja do horrorów i kto wie, czy nie ma nawet podobnych ewolucyjnych korzeni. Tę zagadkę, w mrocznych kryptach kościoła św. Augustyna w Warszawie rozwiązywałem ostatnio z Agnieszką Sitko i prowadzącym Mikołajem Foksem, co potem można było zobaczyć w programie „Kruchta kulturalna” na trochę nietypowym dla mnie kanale Religia TV.

Pocztówki z Salzburga

Koordynowanie europejskiego projektu badawczego, takiego jak EU Kids Online, wiąże się od czasu do czasu z pewnymi pozytywami. Jednym z nich jest fakt, że Komisja Europejska regularnie funduje uczestnikom programu „wczasy robocze” w różnych atrakcyjnych turystycznie punktach naszego kontynentu – a wszystko po to, by z żywotnymi problemami Unii (takimi jak ochrona dzieci przed zagrożeniami czyhającymi na nie w Internecie) mogli się naukowcy zmagać w warunkach maksymalnie sprzyjających koncentracji. Biorąc pod uwagę wzniosły cel, trudno się dziwić, że na miejsce czerwcowego spotkania roboczego wybrano pewne miasteczko w Austrii, w którym zupełnie przypadkowo właśnie zaczęły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Urok Salzburga tkwi przede wszystkim w tym, że miasto de facto leży w lesie, co więcej, w lesie pokrywającym niezbyt w tym miejscu wysokie, za to jak zwykle malownicze Alpy. Starówka otoczona jest górami, które kiedyś stanowiły naturalną linię obronną miasta, i na których wciąż stoją domki i zameczki, jakby żywcem wyjęte z baśni braci Grimm lub ich disnejowskich adaptacji. W efekcie dostajemy cudowny kicz, w którym chyba każdy chciałby sobie jakiś czas pomieszkać.

Miasteczko mogłoby uchodzić za raj na ziemi, gdyby nie wszechobecne korki i skrajnie niestabilna pogoda (bliskość gór jednak robi swoje). W windzie w hotelu zawsze rano nową prognozę na 3 kolejne dni, która nie dość że sama w sobie wyglądała przedziwnie (rano – deszcz; południe – słońce i upały; wieczór – burze), to jeszcze zwykle okazywała się zupełnie nietrafiona, zwłaszcza że pogoda potrafiła zmienić się całkowicie dosłownie z minuty na minutę. W konsekwencji dobieranie stroju przed wyjściem na zewnątrz (szczgólnie jeśli wychodziło się na pół dnia) przypominało ruletkę. I dlatego bez wahania polecam Salzburg wszystkim miłośnikom hazardu.

To, co w mieście – już za sprawą ceny – również przywodziło na myśl ekskluzywne kasyna, to ceny internetu (dlatego zresztą na blogach przez poprzedni tydzień niewiele się działo). NH Hotel, w którym przyszło mi mieszkać, za godzinę nieograniczonego dostępu do Sieci w pokoju życzył sobie, bagatela, 10 euro. W kawiarenkach internetowych, których w Salzburgu zresztą jak na lekarstwo, ceny godziny w sieci zaczynały się od 2 euro (czyli dwa razy tyle, co w pobliskim Monachium), ba, w samym centrum trafiłem na miejsce, w którym żądano za ten czas… 12 euro. Być może wiąże się to z liczbą imigrantów – w dużych miastach europejskich kawiarenki internetowe przeważnie prowadzone są przez i dla gastarbeiterów z Turcji – lub z bardziej egzotycznych krajów (w Brukseli np. poza dzielnicą afrykańską nie widziałem ani jednej). Imigrantów zaś w południowej Austrii tylu, co kot napłakał.

W efekcie zamiast siedzieć w sieci, chodził człowiek po mniej lub bardziej stromych uliczkach, mókł i prażył się na zmianę, podziwiał widoki, wcinał sznycle i pstrykał zdjęcia. No i przygotowywał się mentalnie na następne spotkanie robocze, tym razem w Lizbonie.

Dziewictwo, kaganiec i knebel

Jak daleko można posunąć się w reklamie? Czy są granice, których nadawcy komunikatów (nie tylko reklamowych) nie powinni przekraczać? W programie Piotra Zworskiego „Twarzą w twarz” spieram się na ten temat z Juliuszem Braunem, byłym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i aktualnym szefem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Punktem wyjścia dyskusji jest nieco już przebrzmiała kampania House’a „Strzeż mnie ojcze”.

Satyra w Trzeciej RP

W „Rzeczpospolitej” wspominki o cenzurze. Janusz Rewiński opowiada Jackowi Cieślakowi, jak od kuchni wyglądało zdjęcie programu „Ale Plama” z anteny TVN:

Rewiński: Odeszliśmy na własną prośbę, ale przecież poszło o to, że politycy wyegzekwowali lojalność od stacji, której dali koncesję, bo nic w naszym kraju, a zwłaszcza w polityce, nie dzieje się przypadkowo.
Cieślak: Jaką lojalność ma pan na myśli?
R: (…) Kiedy padło pytanie, jak przedłużyć panowanie dynastii Kwaśniewskich, Marek Ungier rzucił koncepcję z Jolantą, królową Polski. Powstała charytatywna fundacja, pojawiły się plakaty w szpitalach, pani kopała piłkę na stadionach, uczestniczyłem w tym, bo mnie zapraszano. Eros Ramazzotti przyjeżdżał i śpiewał. Zaczęły się występy w Dobrym Sercu TVN. I ludzie pięknie to przyjmowali. (…)
C: A pan?
R: Poczułem się zaprzęgnięty do rydwanu pani Joli. Pani Jolanta zaczęła występować w naszym programie! (…) To było tak sprytnie zrobione, że pojawiała się w czasie przerwy na reklamy. (…) Pani Jola nie zawsze mogła być w telewizji o godzinie 17, kiedy emitowano „Ale plama”. Mogła być wcześniej lub później, dlatego zmieniano nam pory emisji, o czym nie wiedzieliśmy. Ktoś nam o tym życzliwie doniósł, więc zapytaliśmy, o co chodzi. (…) Mogłem znieść jak moją inteligencję robił na szaro właściciel, ale jak zajął się tym szeregowy pan, który wciskał mi, że żaba jest szorstkowłosa, tylko trzeba to dojrzeć (…), oszukać się nie dałem. Już wiedziałem, że pani Jola nie może być w TVN o 17, bo wyjechała kopać piłkę na stadionie.

Prezydentowa nie była jednak największym problemem. Znacznie bardziej dawała się Rewińskiemu i Piaseckiemu we znaki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pod wodzą Danuty Waniek roszcząca sobie prawo do decydowania, z czego Polacy mogą się śmiać, a z czego nie:

Kiedy zaczęło być gorąco z orlenami i benzynami, jak gazety zaczęły pisać, że pan prezydent, jadąc przez Bielsko-Białą, spotkał się z kim trzeba, skomponowaliśmy piosenczynę „Czerwone macki nad polską benzyną” z pointą „Najwięcej zyska na tym Kulczyk z Gudzowatym”. (…) I pani Danuta Waniek poprosiła o taśmę z nagraniem. To napisaliśmy drugą pioseneczkę: „Pani Danucie Waniek bardzo się podobało nasze śpiewanie”. Usłyszeliśmy, żeby jej nie puszczać. (…) Czyli pani Danuta była już świętą krową.

Rozgoryczenie satyryka nietrudno zrozumieć. Obdarzony niezbyt wielkim poczuciem humoru obóz Kwaśniewskiego dał mu się we znaki nie tylko w TVN-ie:

C: Lubił pan telewizję prezesa Roberta Kwiatkowskiego?
R: Położył na półkę na dwa i pół roku drugą część serialu „Tygrysy Europy”. Jerzy Gruza chodził po przyjęciach, podglądał naszą elytę polityczną oraz biznesową i śmiał się z pańci, która chciała być hrabiną oraz poznańskiego studenta prawa, który został milionerem. A że pani została w filmie zidentyfikowana i koleżanki zaczęły sobie z niej robić jaja – zaprotestowała. Słyszałem, że byznesmen przyszedł do Olka i powiedział, żeby prezes Robert Kwiatkowski nie kręcił drugiej serii, bo śmieją się z żony, a żona mu płacze. Dalej było jak w czeskim filmie. W telewizji panowała dwuwładza. Kwiatkowski był od Olka, a Pachowski od Millera. I zanim Kwiatkowski wrócił z 790 festiwalu, gdzie nic nie rozumiejąc, jadł ostrygi, chłopcy tak obeszli Pachowskiego, że serial został skierowany do realizacji. Producent dokończył go za swoje pieniądze, bo pan Kwiatkowski jemu i aktorom nie zapłacił. Film poszedł na antenie dopiero, jak Kwiatkowski przestał być prezesem.

Rewiński nie byłby jednak sobą, gdyby poprzestał na soczystych anegdotkach o postkomunistach, i nie pokazał, że ich polityczni konkurenci nie byli ani trochę lepsi:

C: A czy była cenzura solidarnościowa?
R: Graliśmy w Teatrze Komedia sztukę Jonasza Kofty i Stefana Friedmana „Fachowcy”. Przyszli na spektakl działacze w biało-czerwonych szalikach, ciotki rewolucji i mówili, że śmiejemy się z polskiego robotnika. Totalna paranoja. Odwiedzali nas związkowcy z Huty Warszawa i sugerowali, że teatr musi działać na zasadach demokratycznych, wszyscy aktorzy mieli mówić tyle samo tekstu. Były głosowania w sprawie repertuaru. Szewcy, krawcy, technicy mieli więcej głosów niż aktorzy. (…)
C: A czasy AWS?
R: Był koncert „Skrzydła połamane” w Sali Kongresowej, realizowany dla Dwójki Niny Terentiew. Solidarnościowa tkanina zaczęła się pruć, Marian Krzaklewski nie dawał rady, i napisałem piosenkę o polskiej zawiści. Nina nie puściła. Spytałem dlaczego. A wiesz, bo to nie pasowało. Pani redaktor pilnowała, żeby nie podpaść Marianowi.

Aż dziw, że w takich warunkach duet Rewiński-Piasecki był w stanie wypuszczać takie perełki, jak „Nicea albo śmiech” lub „Powrót posła Millera”: